Uudised

27.mail toimus Paide ja Särevere õppekohas karjääripäev.

Posted by Sigrid Naelapea on 28.05.2014

Uudised >>

Karjääripäeval rääkisid  Lembit Rosina, Eha Tasang, Sirli Kriisa, Janno Isat ja Heidi Antons elukäigu teadlikumast kavandamisest ja tööandja ootustest 21. sajandi töötajatele, tutvustati erinevaid karjääriteenuseid.
Osaühingu RO suhtlemistreener, ekspolitseiohvitser,  kaitseliitlane ja meie kooli vilistlane Lembit Rosina rääkis olulistest ühiskonnas toimetuleku reeglitest. Reeglid ja normid  said uuema ja avarama tähenduse. Ettekandest jäi kumama mõte – meie praegused valikud, ka elukutsevalikud, saadavad ja määravad meie elu pikki aastaid.
Kesk-Eesti Noorsootöökeskuse karjääriinfo spetsialist Heidi Antonsi ettakanne oli teemal: „Keda vajab tööturg 21. sajandil? Ettekande lõpetas ta nii: „Iseenda tundmist pean tänapäeval üheks võtmekompetentsiks. Ilma selleta ei tea me, mida elult ja suhetelt tahame, milleks võimelised oleme, kuidas tasakaalu saavutada, millega üldse võiks tegeleda jne. Võimalusi tuleb aina juurde ja ühiskondlik surve olla edukas aina suureneb, ka info hulk, millega tuleb toime tulla, on meeletu. Inimene, kes ennast ei tunne, kaotab kõige selle juures kergesti pea ja teeb valesid valikuid.“
Kaitseressurside Ameti peaspetsialisti Janno Isat rääkis Eesti kodanike riigikaitses osalemise kohustusest ehk kaitseväekohustusest. Vastused saadi küsimustele: Mida tähendab kaitseväekohustus, kes on kaitseväekohustuslased ning kuidas saab vabatahtlikult kaitseväekohustust võtta, riigikaitses osalemisest kui kohustusest ja kui võimalusest teha karjääri.
Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang jagas infot töötukassa teenustest: töötajatele, tööotsijatele ja tööandjatele kiiresti muutuval tööturul turvatunde pakkumine: abistame nii töö kui töötaja leidmisel.
Aitäh osalejatele ja kõigile, kes aitasid kaasa karjääripäeva korraldamisel.

Karjääriõpetuse õpetaja
Eve Rõuk

Pilte saab vaadata siit.

Last changed: 28.05.2014 at 12:09

Back to Overview