Uudised

10.-14. oktoobrini on Järvamaa Kutsehariduskeskusel külas Soome kutsekeskkooli õpilased

Posted by Valev Väljaots on 07.10.2016

Uudised >>

Soome kutsekeskkooli algatatud projekti eesmärgiks on tõsta kutseõppe kvaliteeti loodusvarade kasutamise, säästva arengu põhimõtete propageerimise ja keskkonnakaitse valdkonnas. Samuti julgustab projekt kõiki osalejaid rakendama säästva arengu põhimõtteid ja häid tavasid oma igapäevases elus, nii koolis kui ka kodus.

Projekti raames viivad õpilased läbi teemakohase auditi, hinnates keskkonnakaitse ja säästva arengu põhimõtete rakendamist Järvamaa Kutsehariduskeskuses, nii Paide kui ka Särevere õppekohas. Saadud tulemusi arutatakse sellele järgnevas töötoas. Eesmärk on võrrelda õppetöös kasutatavate loodusressursside olukorda ja tarbimist Soomes ja Eestis, jagada oma teadmisi ja praktikaid keskkonnakaitse ja säästva arengu valdkonnas ning töötada välja toimivaid ratsionaalseid lahendusi leitud probleemidele.

Teisel päeval külastatakse erinevaid ettevõtteid (Paide Vesi – reoveepuhasti, Paide jäätmejaam, Väätsa prügila, Rexest Grupp OÜ), mille käigus saavad õpilased aimu ressursikasutusest, -ümbertöötlemisest ja toimivast prügimajandusest. Külastusnädala sisse jääb ka retk looduskaitsealale, kus õpilastel on võimalus näha Eesti puhast loodust ja mõista, mida ja miks kaitstakse.
Kokkuvõte tulemustest avaldatakse projekti blogis SIIN

Merje Mölter
Projektispetsialist

Last changed: 07.10.2016 at 07:25

Back to Overview