Uudised

10.-11.märtsil 2016 toimusid Tallinna Ehituskoolis ehitusviimistleja, plaatija ja mööblitisleri erialade vabariiklikud kutsemeistrivõistlused

Posted by Valev Väljaots on 21.03.2016

Uudised >>

Võistlustel osalesid 9 kooli parimad erialaõppurid.

Kindlasti andis võistlusest osa võtmine kõigile osalejatele häid kogemusi ning teadmisi eriala arengusuundadest ja -võimalustest.

Täname võistlejat Tom Illust ning õpetaja Ragnar Rosmet ja teisi õpetajaid, kes olid abiks võistluseks ettevalmistamisel!

Signe Valdma
Tehnika- ja ehitusõppe
osakonna juhataja

Last changed: 21.03.2016 at 12:07

Back to Overview