Uudised

"EU gives wings" toob itaalia õpetajad Järvamaa Kutsehariduskeskusesse

Posted by Valev Väljaots on 18.10.2016

Uudised >>

ENAC, mille instituudid on esindatud kümnes erinevas Itaalia piirkonnas, hindab samuti kõrgelt kutsehariduse andmist, täiendkoolituste pakkumist ja praktikavõimaluste loomist. Sealhulgas on nende jaoks väga oluline pakkuda võimalusi ja kogemusi rahvusvahelisel tasandil.
See on ka üheks aspektiks Eurooa Liidu projektis "EL annab tiivad" (EU gives wings), mis sündis koolide vajadusest tugevdada õppijate tähtsamaid põhioskusi praeguses majanduskeskkonnas.

Projektis osalemise eesmärk on süvendada teadmisi toimivatest süsteemidest teises Euroopa riigis, tutvuda sealsete töövahendite ja õpimeetoditega, sh töökohapõhise õppe võimalustega, tugevdamaks seost kutseõppe ja töömaailma vahel.
Seejärel saavad projektis osalejad saadud teadmisi ja kogemusi rakendada oma kodukoolis.

"EL annab tiivad" projekt toetab kolme tüüpi riikidevahelist liikuvust, millest üks on õpetajate (personali) kuni viie päevane visiit mõnda teise Euroopa riigi kutseõppeasutusse. Seda viimast kasutavadki meie külalisõpetajad Itaaliast oma õppereisi elluviimiseks.

Merje Mölter
projektijuht

Last changed: 18.10.2016 at 10:26

Back to Overview