Koolist

Järvamaa kutseharidust on läbi aastakümnete iseloomustanud armastus tehnika, tehnoloogia, teeninduse, ehituse ning maaelu vastu. Tänane kool annab traditsioonidele 21. sajandi näo. Eelkõige iseloomustavad seda väärtused, mida me endas kanname ja mida tahame edasi anda ka oma õpilastele.

Meil on palju kaasaegset ruumi ja me ehitame ennast uuemaks.
Me oleme avatud, pädevad ja tasakaalukad. Meie arust iseloomustavad just need kolm sõna järgmisi aastakümneid. Avatud, pädevad ja tasakaalukad inimesed on elujõulised ning koos moodustavad nad edukaid kooslusi.Peame oma väljakutseks aidata inimesi saada heaks igas mõttes: heaks kodanikuks, heaks töötajaks, heaks kaaslaseks ja heaks lapsevanemaks. Meil on selle jaoks plaan olemas.

Meie kooli erialad on mitmekesised. Siit leiab igaüks endale vajaliku.
Vajalik oskus 21. sajandil on paindlikkus. Meie puhul tähendab see, et Järvamaa Kutsehariduskeskuses saab õppida lisaks traditsioonilistele vormidele ka tsükliõppes ja individuaalõppes. Oleme loonud võimaluse neile, kellel on jäänud kool pooleli - me arvestame teie eelmisi õpinguid, enamgi veel, kui te oskate midagi väga hästi, aga teil pole diplomit, siis tulge saage haridus.