Hariduslike erivajadustega (HEV)

Täiendavat infot põhikoolis lihtsustatud õppekaval lõpetanud õpilase õppimisvõimaluste kohta küsi lähemalt soovitud eriala juhtõpetajalt:
KLIKI SIIN
 

Puhastusteenindaja-abiline 2a
Köögiabiline 2a

2. taseme õppekavadel õppima asumiseks ei ole vaja põhikooli lõputunnistust,  õpilased saavad kooli lõpetamisel  lihtsate tööde ja abitööde tegemise oskused. Õppima ootame eelkõige põhikooli lihtsustatud õppekaval lõpetanuid.