Erialad ja vastuvõtt

Ootame Sind õppima Järvamaa Kutsehariduskeskusesse!

Vali endale sobiv eriala:


     
Erialad, mis sobivad ka töötavale inimesele (õpe sessioonidena):
    

Dokumente saate tuua Paide ja Särevere õppekohta tööpäeviti kell 9.00-14.00.

Esita avaldus e-keskkonnas SAIS

Avaldus-ankeedi ja dokumentide kohta loe siit:
        


NB! Kui Teil on kesk- või kõrgharidus, siis saate kandideerida ka kõigile haridusnõudeta ja põhiharidusnõudega erialadele lisaks keskhariduse baasil olevatele erialadele.

Haridustasemete (EKR tase) kohta loe siit

Täiskasvanute täiendus- ja tasemeõppe kohta leiad informatsiooni siin!

VÕTA! Kui Teil on omal ajal jäänud kool pooleli või kui soovite töö kõrvalt omandada haridust, siis on võimalus taotleda varasema õpi- ja töökogemuse arvestamist VÕTA programmi raames.

PH-põhiharidusnõudega, KH-keskharidusnõudega, HNT-haridusnõudeta, HNT*-õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid. K-kutse tase 4 või vastavad kompetentsid.
ST-statsionaarne, MST-mittestatsionaarne, TKP-töökohapõhine.

Eriala Õppe-
aeg
EKR tase Haridus-
nõue
Õppevorm
  IT-süsteemide nooremspetsialist
 
3 a 4 PH/HNT* ST

  IT-tugiisik

1 a 3 HNT ST
  Puhastus- ja kodumajandus
 
3 a 4  PH/HNT* ST
  Puhastusteenindaja-abiline
 
2 a 2  HNT ST
  Puhastusteenindaja
 
1 a 3  HNT ST/TKP
 Puhastusteenindaja (spetsialiseerumisega):
    - Majutusasutuse toateenindaja UUS!
    -
Eripuhastus UUS!
 1 a  3 HNT  ST/TKP
  Puhastusteenindaja-juhendaja
 
6 k 4  PH/K ST
  Puhastustööde juht
 
6 k 5  KH/K ST

  Kokk

3 a 4 PH ST

  Kokk UUS!

2 a 4 PH/HNT* ST
  Abikokk
 
1 a 3 HNT MST

 Köögiabiline UUS!

2 a 2 HNT ST
  Logistiku abi
 
3 a 4  PH/HNT* ST

  Hooldustöötaja

2 a 4 PH ST/TKP

  Tegevusjuhendaja

1 a 4 PH/KH ST
  Laotöötaja (tõstukijuhtimise load)
 
1a 6k 4  PH ST
  Laojuht
 
6 k 5  KH/K ST
  Veokorraldaja
 
1a 6k 4  PH ST
 Müüja-klienditeenindaja
 
1 a 4  PH TKP
  Müügikorraldaja
 
2 a 5  KH MST
  Sõiduautotehnik
 
3 a 4  PH/HNT* ST
  Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik 1 a 3 HNT ST
  Sisetööde elektrik
 
1a 6k 3 HNT ST
  Sisetööde elektrik
 
1a 6k 3  HNT TKP
  Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja 3 a 4  PH/HNT* ST

  Ehitusviimistlus

3 a 4 PH/HNT* ST

  Müürsepp

1a 6k 4 PH ST
  Pottsepp-sell
 
6 k 3  HNT ST
  Plaatija
 
6 k 4 PH TKP
  Plaatija
 
6 k 4  PH ST
 Teetöömasinate juht
 
6 k 3 HNT ST

  Teetöömasinate juht

6 k 3 HNT TKP
  Teedeehitaja
 
3 a 4 PH/HNT* ST
  Biogaasijaama operaator
 
1 a 5  KH/K ST/TKP
  Veekäitlusoperaator
 
 2 a 5  K  TKP
  Veekäitlusoperaator UUS!
 
 2 a 5  K  ST
  Põllumajandustöötaja
 
3a 6k 4 PH/HNT* ST
  Põllumajandustöötaja:
  - taimekasvataja
  -
veisekasvataja
  -
karuslooma- ja küülikukasvataja
  -
linnukasvataja
  -
lamba- ja kitsekasvataja
 1 a 4  PH ST
  Põllumajandustootja:
  - taimekasvatusspetsialist
  -
veisekasvatusspetsialist
  -
hobusekasvatusspetsialist
  -
küülikukasvatusspetsialist
  - karusloomakasvatusspetsialist 
  - linnukasvatusspetsialist
6 k 5 KH/K ST
  Põllumajandustöötaja, osakutse lüpsja 4 k 4 PH TKP
  Hobuhooldaja
 
3 a 4  PH/HNT* ST
  Hobuhooldaja
 
2 a 4 PH ST
  Hobuhooldaja (paindlik)
 
2 a 4  PH ST
  Kalakasvataja (paindlik)
 
1 a 4  PH ST
  Loomaarsti abiline
 
1a 6k 4  KH ST
 Loomaarsti abiline (paindlik)
 
1a 6k 4  KH ST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Too oma dokumendid:

Paide või Särevere õppekohta. Vaata kontaktandmeid siit.

Õpilaskandidaadi poolt vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:
1) Avaldus-ankeet (avalduse võib esitada ka elektroonselt: e-vastuvõtt), võimalik täita ka kohapeal
2) isikut tõendav dokument:
    - pass või ID-kaart

3) haridust tõendav dokument:
    - haridustunnistuse originaal koos hinnetelehega paberkandjal või originaali alusel koolis kinnitatud koopia (mõlemal juhul tagastatakse kohe).
4)
dokumendifoto pildistamine kohapeal vastuvõtus või kooli õppima asumisel.

5) alaealisel õpilaskandidaadil:
   -
lapsevanema nõusolek (vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek), võimalik täita ka kohapeal;
   - tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia


6) välismaalasest õpilaskandidaadil dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

7) motivatsioonikiri (ainult Loomaarsti abilise erialale kandideerijad), võib kasutada näidisküsimusi motivatsioonikiri

NB! puhastus- ja kodumajandus, puhastusteenindaja abiline, kokk, abikokk, põllumajandustöötaja tase 4kutsekeskharidus ja põllumajandustöötaja tase 4 spetsialiseerumisega veisekasvatusele ja loomaarsti abilise erialadele astujad peavad õppima asumisel esitama dokumendi fotoga tervisetõendi toidlukäitlejale.

Kui Sul on, siis võta kaasa eelkutseõppe läbimist tõendav dokument/tunnistus (võimalusel)


Tere tulemast!

Kutsehariduskeskuse õppurite käsutuses on õpilaskodud Paides, Säreveres ja Põltsamaal.

Õppijatel on võimalus saada järgmisi toetusi:
   *õppetoetused
   *eritoetus
   *koolilõuna toetus
   *sõidukulude hüvitamine
   *õpilaskodu koha maksumuse soodustus

Toetuste maksmist reguleerib õppekorralduse eeskiri.